Oto karty lokalnych greckich produktów przygotowane przez uczniów w grupach.

Produkt 1

Greek coffee Loumidis Papagalos

Loumidis coffee is the first ground Greek coffee. It is characterized by an unmatched taste and aroma. Try it and you will feel like a Greek god!

Produkt 2

Feta cheese

Feta is traditionally Greek cheese created with goat’s and sheep’s milk. It belongs to fat and long-maturing. It is consumed in many dishes.

Produkt 3

Greek sesame pasta with pistacios

Dessert for your palate

Produkt 4

Olive oil

Olive oil card, a natural Greek product, produced by cold or hot pressing.

Produkt 5

Kiwi

Kiwis are small fruits that have a lot of flavour and many health benefits. They contain valuable nutritional values.

„Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej. Wyrażone opinie i poglądy są wyłącznie osobistymi stanowiskami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko Unii Europejskiej lub podmiotu przyznającego wsparcie. Unia Europejska oraz podmiot udzielający dotacji nie ponoszą za nie odpowiedzialności”.

Scroll to Top