mobilności

EUROPEJSKIE

Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Janusza Korczaka
w Dębicy

Mobilności europejskie
jako narzędzie 
rozwoju uczniów i kadry 
– edycja 2

Mobilność uczniów

Wiosną 2023 nasi uczniowie wyjechali zrealizować projekt „Mobilności europejskie jako narzędzie rozwoju uczniów i kadry – edycja 2”. Zakwalifikowało się do niego 25 uczestników, z czego jedną trzecią stanowiła młodzież ze zmniejszonymi szansami edukacyjnymi. Projekt był finansowany przez Unię Europejską i realizowany w ramach programu Erasmus+. Przeprowadzony został przy współpracy ze szkołą partnerską – 4th General Lyceum of Katerini. W realizacji zadań mentorami uczniów było trzech nauczycieli z naszej szkoły oraz trzech ze szkoły partnerskiej.

Mobilność dotyczyła zagadnień związanych z przedsiębiorczością oraz technologiami informacyjnymi. Tematykę wybraliśmy w szkole po wspólnych konsultacjach nauczycieli i uczniów. Na miejscu mobilności podzieliliśmy się wraz z uczniami greckiego liceum na międzynarodowe grupy projektowe. Uczestniczyliśmy w szeregu szkoleń np. z wykorzystania nowych mediów i narzędzi cyfrowych w marketingu oraz elementarnych zasad działań marketingowych wspierających sprzedaż produktów (wybraliśmy jako przykłady charakterystyczne smakołyki greckiej kuchni takie jak ser feta, oliwa z oliwek czy sezam).

Naszym zadaniem było przygotowanie strony internetowej oraz stworzenie profilu w mediach społecznościowych, które byłyby bazą do przeprowadzenia skutecznej kampanii marketingowej w Internecie wybranych produktów. W tym celu, oprócz zajęć i prac projektowych odbywających się w multimedialnych salach liceum w Katerini, braliśmy udział w zajęciach terenowych, które pozwoliły nam lepiej poznać kraj, kulturę, jak i same produkty, które mieliśmy wypromować.

Dwutygodniowy, innowacyjny program edukacyjny pozwolił nam wzmocnić kluczowe kompetencje w zakresie językowym, cyfrowym, społecznym, osobistym czy przedsiębiorczości. Był też okazją do poznania ciekawych zabytków Grecji i kultury tego kraju. Nawiązaliśmy przyjacielskie relacje z uczniami liceum w Katerini, co uzmysłowiło nam w pełni, że wszyscy jesteśmy równi.

Obejrzyj nasz blog o produktach: 
MARKETING ZSE DĘBICA
Obejrzyj profil na FB:
Facebook
Mobilność nauczycieli

Drugą mobilnością realizowaną w ramach finansowanego przez Erasmus + projektu o numerze 2022-1-PL01-KA122-SCH-000071162 były kursy i szkolenia dla dwóch nauczycieli ZSE w Dębicy. Odbyły się one w Grecji, w renomowanym OLYMPUS EDUCATION SERVICES.

7. dniowe kursy miały na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności kadry w obszarze wykorzystywania nowoczesnych narzędzi informatycznych takich jak platformy edukacyjne oferowane przez Erasmus +, zarówno w procesie edukacyjnym, zakresie promowania swojej aktywności, upowszechniania rezultatów przeprowadzanych mobilności jak i pozyskiwania kolejnych partnerów. Nasz Partner bazował w procesie kształcenia na platformach e-learningowych, których funkcjonalność i zastosowanie zostały omówione w trakcie kursu.

Udział naszych nauczycieli w kursie pozwoli wykorzystać i istotnie wzmocnić zapoczątkowany w okresie nauki zdalnej potencjał ZSE związany z wdrażaniem narzędzi informatycznych, nowych metod dydaktycznych, interaktywnych form kształcenia, z wykorzystaniem materiałów i wiedzy dostępnej w Internecie w ramach otwartych zasobów edukacyjnych.

„Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej. Wyrażone opinie i poglądy są wyłącznie osobistymi stanowiskami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko Unii Europejskiej lub podmiotu przyznającego wsparcie. Unia Europejska oraz podmiot udzielający dotacji nie ponoszą za nie odpowiedzialności”.

Odwiedź funpage mobilności

Scroll to Top