mobilności

EUROPEJSKIE

Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Janusza Korczaka
w Dębicy

Mobilności europejskie
jako narzędzie 
rozwoju uczniów i kadry 
– edycja 2023

Drodzy uczniowie! Ogłaszamy nabór do najnowszej edycji projektu Erasmus+ w naszej szkole!

Projekt 2023-1-PL01-KA121-SCH-000131760 „Mobilności edukacyjne ZSE w Dębicy – edycja 2023” – to kolejne działanie w ramach tego projektu. Przedsięwzięcie realizowane w ramach uzyskanej przez szkołę Akredytacji w sektorze Edukacja Szkolna.

Projekt ten oferuje naszym uczniom niepowtarzalną szansę na zdobycie międzynarodowego doświadczenia poprzez dwutygodniowy pobyt we Włoszech.

Mobilność zagraniczna uczniów, która jest główną akcją przedsięwzięcia, zaplanowana jest na 8.04 – 19.04.2024 (+2 dni podróży).

W trakcie tej mobilności, uczestnicy będą mieć szansę na bliską współpracę z rówieśnikami ze szkoły partnerskiej, co umożliwi im nie tylko zdobycie cennego doświadczenia międzynarodowego, ale także rozwój szeregu kompetencji kluczowych, w tym kompetencji cyfrowych, językowych, społecznych i indywidualnych. Projekt ten jest prowadzony całkowicie w języku angielskim, co dodatkowo wzmocni kompetencje językowe uczestników. W ramach programu przewidziano intensywne 10 dni zajęć merytorycznych, uzupełnione o dwudniowy program poświęcony kulturze. Uczniowie będą mieli okazję do uczestniczenia w różnorodnych warsztatach, zajęciach terenowych, spotkaniach, zajęciach stacjonarnych. Realizacja programu kulturowego stanowi niepowtarzalną okazję do pogłębienia wiedzy o kulturze i tradycjach Włoch, a także odkrycia największych atrakcji regionu Udine.

Projekt jest w pełni finansowany przez Unię Europejską, co sprawia, że udział w nim jest bezpłatny dla wszystkich uczestników.

Tegoroczna edycja projektu jest skierowana do uczniów i uczennic klas drugich, trzecich czwartych o profilach technik ekonomista, technik handlowiec, technik rachunkowości i technik żywienia i usług gastronomicznych. W drodze rekrutacji zostanie wyłonionych 15 uczestników projektu.

Wszystkie niezbędne formularze zgłoszeniowe są dostępne w sekretariacie szkoły oraz na  stronie internetowej. Wybór uczestników dokonany zostanie na podstawie kryteriów zawartych w regulaminie rekrutacji. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorką projektu, panią Martą Wypasek.

Kluczowe daty rekrutacji to:

04.03.02.2024, godz.10:00: Rozpoczęcie rekrutacji

08.03.2024, godz.15.00: Zakończenie zgłoszeń

11.03.2024, godz.12.00: Publikacja listy wstępnej

12.03.2024, godz.10.00: Możliwość złożenia odwołań

12.03.2024, godz. 15:00: Ogłoszenie finalnej listy uczestników

Zachęcamy uczniów do wzięcia udziału w rekrutacji!

Nie przegapcie tej wyjątkowej możliwości na rozwój i międzynarodową przygodę.

Scroll to Top