mobilności

EUROPEJSKIE

Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Janusza Korczaka
w Dębicy

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy istnieje od 1936 roku. Na początku placówka była nakierowana na efektywne kształcenie zawodowe z obszarów handlu, ekonomii i administracji. Obecnie w ZSE naukę pobiera ponad 800 uczniów w ramach oddziałów: technik ekonomista, rachunkowości, handlowiec, żywienia i usług gastronomicznych, reklamy, fotografii i multimediów oraz w liceum ogólnokształcącym o profilu dziennikarsko-prawniczym.
Kadrę szkoły stanowi grupa 75 wykwalifikowanych nauczycieli.

Więcej o szkole

Do naszej placówki uczęszcza duży odsetek uczniów z terenów wiejskich, o zmniejszonych szansach edukacyjnych
i narażonych z tego względu na wykluczenie. Stanowią oni jedną czwartą społeczności ZSE. Z myślą o nich, ale dążąc również do wzmocnienia w urozmaicony i atrakcyjny sposób kluczowych kompetencji młodzieży technikum
i liceum, angażujemy się jako placówka w różnego rodzaju międzynarodowe projekty. Najważniejsze z nich są możliwe dzięki finansowaniu przez Unię Europejską Programu Erasmus +.

Wyrównywanie szans edukacyjnych to jeden z czterech najważniejszych priorytetów polityki Unii Europejskiej. Przy jego realizacji zwraca się uwagę na to, by każdy – bez względu na pochodzenie, płeć, kolor skóry czy wyznanie, miał równe szanse dokształcać się przy pomocy nowoczesnych narzędzi edukacyjnych, a w przyszłości pracować w wybranym miejscu na świecie.

Dla naszej placówki ma to ogromną wartość, dlatego w każdym międzynarodowym projekcie uczestniczy duża grupa młodzieży pochodzącej z terenów wiejskich, gdzie jest znacznie mniej możliwości poszerzania swoich horyzontów.

mobilności

EUROPEJSKIE

jako narzędzie rozwoju kadry - edycja 2

Nr projektu:
2022-1-PL01-KA122-SCH-000071162

mobilności

EUROPEJSKIE

jako narzędzie rozwoju kadry - edycja 2023

Nr projektu:
2023-1-PL01-KA121-SCH-000131760

Scroll to Top